skip to Main Content

Hos oss er du sikker på at skiftet blir gjennomført fra start til slutt. Du slipper å bekymre deg om detaljene - Vi tar kontakt med arvingene ved behov. Vi gjennomfører det private skiftet fra start til slutt

Grundige sjekker Vi sørger for svært grundige sjekker mht. forsikringer, pensjons ordninger, finansinstitusjoner m.fl. Utstedelse av proklama Vi utsteder alltid proklama for å sikre at eventuell gjeld alltid avklares, og hindrer derfor overraskelser i ettertid Håndtering av kontoer i sosiale
 medier Hvis ønskelig, stenger vi kontoer på Facebook, Instagram, Snapchat og andre sosiale medier Følg med i hele prosessen med egen innlogging Vi ønsker å være transparente. Derfor tilbyr vi egne kontoer til kontaktperson og alle arvinger for enkelt å følge med på prosessen. Hurtigst mulig gjennomføring av skiftet Vi ferdigstiller skiftet raskest mulig da vår tjeneste gjennomfører alt som kan automatiseres, automatisk - samt ved å kjøre parallelle prosesser. Fast pris trekkes fra boet Vi tilbyr tjenestepakker til faste priser, som trekkes fra boets midler, så ingen arvinger må påta seg økonomisk risiko.

Privat skifte – komplett

Det komplette private skiftet for det
enkle og gjennomsnitlige bo

Totalpris kr 29.900 – trekkes fra boet

0 kr. i Depositum  – Vi gjennomfører
oppgjøret og boet betaler oss

Registrer kontoen gratis. Velg tjeneste pakke når du er pålogget

Privat skifte – komplett inkl. 10 timers advokatbistand

Det komplette private skiftet
for det mer kompliserte bo

Totalpris kr 39.900 – trekkes fra boet

0 kr. i Depositum  – Vi gjennomfører
oppgjøret og boet betaler oss

Registrer kontoen gratis. Velg tjeneste pakke når du er pålogget

Du trenger ikke å bekymre deg om du har valgt den “riktige” pakke hos Vebono.

De fleste bo vil blive betegnet som et gjennomsnitlig bo. Alle bo kan meldes inn hos Vebono,
og du vil bli kontaktet og informert dersom boet eventuelt må over i en annen pakke.

Dette gjør vi helt spesifikt

Dette gjør vi:

Utstedelse av proklama

Vi anbefaler proklama på alle bo. Les mer om hva proklama er her

Innhentning av informasjon om boet

Vi sender forespørsler til tingretten, kommunen, skatteetaten, forsikringsselskaper, bank(er), VPS, Brønnøysundregistrene, Kartverket og DigiPost, for å nevne noen. I tillegg kommer andre organisasjoner, selskaper med bonusordninger/fordeler etc.

Produksjon, forsendelse og håndtering av de juridiske dokumenter som et privat skifte innebærer
Oppsigelse av ulike abonnementer

Telefon, strøm, fjernsyn, internett mm.

Arvingene bestemmer selv om de vil engasjere bomedhjelper. Bomedhjelpers kostnad er *ikke inkl. i vår pris, da det er en uavhengig, ekstern tjeneste. Les mer her

Utstedelse av erklæring om privat skifte til retten
Oppsigelse av konti i bank(er), finansinstitusjoner etc.
Sender brev, og følger opp evt. krav på innestående

Forsikringsselskaper, pensjonsordninger, spillselskaper (Norsk Tipping, Rikstoto), stiftelser, legater osv., samt realisasjon av verdipapirer.

Registrerer fast eiendom, bil, båt, osv. og undersøker om noen arvinger har ønske om å overta

Kostnader ved megler/selger avgift er *ikke inkl. i vår pris, da det er en uavhengig tjeneste. Les mer her

Gjør opp boregnskapet og sender til Skatteetaten
Avklarer hvem som er arvinger i boet

Samtidig avklares og forklares den enkeltes lodd i boet.

Utbetaling av arv til arvinger
Oppretter og avslutter midlertidig bankkonto

Gjøres i samarbeid med advokat, som sikrer forsikringsdekning for boets midler.

Avslutning av sosiale medier kontoer hvis ønsket

Gjelder bl.a. Facebook, LinkedIn, Instagram, Snapchat og Twitter.

Digital signering
Mulighet for å følge med på skifteprosessen på egen innlogget side

Mange av oss har kjent på at juridiske prosesser kan føles både intimiderende og lite transparente. Vi hos Vebono har ønsket å skape et rom for arvingene hvor de får fullt innsyn i alle aspektene av skiftet som skal gjennomføres. Samtlige arvinger vil få tildelt en egen konto hvor man kan følge de ulike stegene for å ivareta en sømløs prosess fra start til slutt.

10 timers juridisk bistand (OBS: Kun for mer kompliserte bo)

Når et bo er mer komplisert enn vanlig, betyr det at det ofte er verdigjenstander som må selges på auksjon eller aksjer som må fordeles blant arvingerne. Derfor er det en egen tjeneste som inkluderer 10 timer med bistand til å ta seg av disse detaljer.

Back To Top