skip to Main Content
Privat skifte - tidsaspekt
1. Registrering av opplysninger
2. Kontroll av registrerte opplysninger
3. Utstede proklama
4. Signering av fullmakt
5. Informasjon til tingretten
6. Utstede proklama
7. Innhente grunnleggende informasjon om boet
8. Innhente ytterligere informasjon om boet
9. Utstede erklæring om privat skifte av dødsbo
10. Signering av erklæring om privat skifte av dødsbo
11. Korespondanse med retten – registrere skifteattest
12. Administrasjon og oppsigelse av forpliktelser mv.
13. Innhente ytterligere informasjon om boet
14. Realisere verdier og betale gjeld
15. Oppgjør av boet
1. Registrering av opplysninger

Kontaktpersonen for arvingene bes registrere grunnleggende informasjon om avdøde og arvingene (boble: Vi innhenter eventuelt manglende informasjon)

2. Kontroll av registrerte opplysninger

En av våre medarbeidere utfører manuell kontroll av opplysningene

3. Utstede proklama

Straks registrerte opplysninger er gjennomgått og godkjent, vil tjenesten automatisk utstede fullmakter til arvingene.

4. Signering av fullmakt

Signering av fullmakter skjer digitalt med BankID, og fremdriften avhenger av hvor raskt arvingene signerer. Vi har også mulighet for manuell skriftlig signering, men dette vil typisk forsinke prosessen ca. 2 uker.

5. Informasjon til tingretten

Vi informerer tingretten om at vi har fullmakt til å gjennomføre skiftet, forespør informasjon om testamente, og informerer om at erkløring om privat skifte vil oversendes etter proklama.

7. Innhente grunnleggende informasjon om boet

Vi innhenter informasjon om strømleveranse, kommunale avgifter, telefon, alarm, samt andre relevante løpende utgifter. Kreditorer varsles og det blir bedt om henstand, evt. betaling via avdødes bank.

8. Innhente ytterligere informasjon om boet

Såfremt proklamaprosessen viser at det vil være midler i boet, innhentes ytterligere informasjon om boets eiendeler, herunder fast eiendom, bil, løsøre m.m.

9. Utstede erklæring om privat skifte av dødsbo

Etter utløp av proklamafristen og registrering av gjeld og verdier, utstedes erklæring om privat skifte automatisk.

10. Signering av erklæring om privat skifte av dødsbo

Signering av erklæringen skjer digitalt med BankID, og fremdriften avhenger av hvor raskt arvingene signerer. Det er imidlertid tilstrekkelig at en av arvingene signerer.

6. Utstede proklama

Proklama utstedes for å sikre at ikke boet og arvingene påtar seg gjeld som overstiger verdiene i boet. Det er en lovfestet periode på 7 uker pluss postgang, derfor typisk 9 uker totalt. (Prosessen kan velges bort, men det anbefaler vi ikke med mindre det foreligger sterke grunner for det.)

11. Korespondanse med retten - registrere skifteattest

Etter signering oversendes erklæringen til tingretten, og innen en uke mottas normalt skifteattesten.

12. Administrasjon og oppsigelse av forpliktelser mv.

Løpende administrasjon av forpliktelser, registreringsforretning vedr. løsøre, auksjon blant arvingene, realisasjon av løsøre vha. Bomedhjelper. Oppsigelser/avslutning av samtlige forpliktelser.

13. Innhente ytterligere informasjon om boet

Løpende administrasjon av forpliktelser, registreringsforretning vedr. løsøre, auksjon blant arvingene, realisasjon av løsøre vha. Bomedhjelper. Oppsigelser/avslutning av samtlige forpliktelser.

14. Realisere verdier og betale gjeld

Salg av løsøre, eiendom normalt via eiendomsmegler*, bil via bilselger mv. Evt. forkjøp/overføring til arvinger, med avregning i oppgjøret. Øvrig oppgjør av utestående, lån mv. (* Forutsetter maksimal liggetid hos eiendomsmegler på 3-4 uker. Fremdriften avhenger av når fast eiendom blir solgt.)

15. Oppgjør av boet

Oppgjørsoppstilling, bekreftelse fra arvinger, forhåndsligning, utbetaling.

Back To Top