skip to Main Content
Om proklama

Ved privat skifte må en eller flere arvinger påta seg ansvaret for avdødes gjeld. Dette er uproblematisk så lenge gjelden er lavere enn verdiene i boet. Etter hvert som det har blitt mer vanlig også for eldre å ha gjeld, er det en del tilfeller hvor arvinger blir overrasket over gjelden i boet. Dette inklunderer gjeld som ikke nødvendigvis er ført i selvangivelsen, men som burde vært det. For at ikke arvinger skal bli sittende med gjeldsansvar er det Vebonos klare utgangspunkt å avklare gjeldsbyrden før erklæring om at man påtar seg gjeld sendes tingretten. Derfor utsteder vi alltid proklama med mindre arvingene er enige i at det er unødvendig. Proklama er totalt fire kunngjøringer i Norsk Lysningsblad og en lokal avis, med den virkning at kreditorer må melde krav innen 7 uker fra første innrykk. Krav som ikke meldes innen fristen, faller bort. Etter dette kan ikke en kreditor komme med et gjeldsbrev e.l. og kreve betaling fra arvinger. Proklama er en god og enkel forsikring mot at det kommer overraskelser i ettertid, og derfor utsteder vi alltid dette.

Back To Top