skip to Main Content

Privat skifte er i sin enkleste form den juridiske avslutning som må gjøres etter noens bortgang.

Det betyr at man bl.a. må gjøre undersøkelser, gjennomgå ulike dokumenter, realisere boets verdi, innfri gjeld og fordele arven på arvingene.

Det kan være enkelt. Det kan være komplisert. Det beror på ulike faktorer.

Nedenfor kan du lese mer om de faktorer som kan tas i betraktning
når du skal velge hvordan skiftet skal gjennomføres:

Boets kompleksitetsnivå

Jo flere faktorer som inngår i et bo, desto mer komplisert blir skiftet.

1. Forhold mellom arvinger
Jo flere arvinger, desto flere må man ta i betraktning og det betyr mer jobb. Er arvingene i utgangspunktet enige, eller er det sannsynlighet for konflikt? Hvis det er mange arvinger, men de er enige og har god kommunikasjon, gjør det skiftet enklere. Mulig konflikt mellom arvingene gjør boet mer komplisert.

2. Løsøre
Har boet løsøre av høye verdier – eksempelvis gjenstander eller malerier som må sælges på auksjon – gjør det skiftet mer komplisert.

3. Eiendom og registrerbart løsøre
Hvis det ikke eies fast eiendom eller registrerbart løsøre i boet, vil boet klassifiseres som enkelt. Hvis boet har eksempelvis en eiendom, en hytte og/eller en bil er det relativt gjennomsnittlig. Hvis det inngår eiendom i utlandet i boet, eller at det eies mer enn to eiendommer, klassifiseres dette typisk som et mer komplisert bo.

4. Aksjer og høye verdier
Et bo med aksjer eller fond som må realiseres, samt bo med verdier over 10 millioner kroner, vil betraktes som bo med høye verdier og dermed klassifiseres som komplisert.

Tid, overskudd og kostnader

De fleste av oss har fulltidsjobb og en travel hverdag. Samtidig, hvis man står overfor overveielser om privat skifte betyr det at noen nær en har gått bort, og dette er ikke det beste utgangspunkt for å gjennomføre en juridisk jobb og diskutere med slektninger – nære som fjerne. Så dette handler om å se innover og kjenne etter – spør deg selv “Har jeg tid til dette?” og “Har jeg mentalt overskudd til dette?”

Andre faktorer:

1. Har du basisk juridisk erfaring? Hvis du kjenner at du har tid og overskudd, samtidig med juridisk erfaring og at boet er noenlunde enkelt, kan du gjerne gjøre skiftet selv.

2. Hvor enkelt/komplisert er boet? Det skal ikke mye til før man må bruke adskillige timer til å sette seg inn i regelverk, fylle ut skjemaer, sende brev og e-poster mv., ofte uten at det kan kreves kompensert fra andre arvinger.

3. Feil kan medføre erstatningsansvar, og det kan oppstå gnisninger mellom arvinger vedrørende hva som er objektivt og rettferdig.

4. Det oppstår kostnader underveis, f.eks. til proklama, og kanskje til rådgivning, som en av arvingene må påta seg. Det må føres et nøye regnskap over dette, om man ikke overlater alt til f.eks. en advokat. Da – ved komplett skifte hos advokat – vil kostnadene fort bli høye.

Back To Top