skip to Main Content
MEGLING, SALG OG FORDELING AV INNBO OG REGISTRERBART LØSØRE
I en privat skifte kontekst med Vebono

Alt av eiendeler som ikke er fast eiendom går under begrepet løsøre. Dette omfatter vanligvis innbo og gjenstander på eiendommen, bil, båt og ellers alt som ikke er en del av den faste eiendommen. Vebono vil på samme måte som ved fast eiendom engasjere lokal bistand til håndtering av dette etter å først ha kartlagt pris og engasjementsgrunnlag.

Det beste er likevel at arvingene selv går gjennom det løsøre som fins på eiendommen og, så langt det er mulig, kommer til enighet om fordeling av løsøre internt. Dette gjelder i hovedsak innbo og løsøre på eiendommen slik at denne kan ryddes og klargjøres for salg. Når det gjelder eiendeler av større verdi som for eksempel bil, båt og andre gjenstander av betydelig verdi så skal disse normalt takseres og legges ut for salg eller auksjoneres ut. Hvorvidt dette skal skje på det åpne marked eller internt blant arvingene er opp til arvingene selv å avgjøre. Vi bistår i slike prosesser.

Back To Top