skip to Main Content
EIENDOMSMEGLING OG OVERDRAGELSE AV EIENDOM
i en privat skifte kontekst med Vebono

I de fleste tilfeller vil boet omfatte en eller flere eiendommer. I disse tilfellene engasjerer Vebono lokal eiendomsmegler etter å ha kartlagt pris og engasjementsgrunnlag hos meglere som er aktuelle i området. Dersom arvingene har spesielle ønsker rundt valg av megler tar vi hensyn til det i vurderingen. Meglers kostnad og honorar kommer i tillegg til vår pris.

I tilfeller der det allerede er en kjøper av eiendommen, f.eks. en arving, og alle arvinger har gitt aksept til slikt salg, kan overdragelsen gjennomføres som et oppgjør til en lavere, fast pris.

Back To Top