skip to Main Content
Om bomedhjelper

Vebono kan engasjere bomedhjelper for å rydde eiendommer for løsøre. I dette kan det inngå registrering av gjenstander i boet (innbo og annen løsøre), fotografering av gjenstander for auksjon, samt verdsettelse og salg av gjenstander. Salg kan gjøres internt blant arvingene, eller eksternt. I tillegg kan bomedhjelper bistå med sikring av eiendom, avlesing av strøm- og vannmålere, praktisk gjennomføring og salg av både mindre og større løsøre, inkl. biler mv. I tillegg kan bomedhjelper også bistå ved uthenting/lagring av digitalt materiale fra datautstyr, telefon e.l.

Back To Top