skip to Main Content
Ofte stilte spørsmål og svar
Hvor lang tid tar det?

Gjennomføringen av skiftet tar normalt 6-9 måneder. Noen ganger tar det kortere tid, men oftere tar det lenger tid. Tiden beror på en rekke faktorer som i de fleste tilfeller er knyttet til realisasjon av boets verdier.

Må vi rydde eiendommen selv?

Det er valgfritt om arvingene selv vil/kan rydde eiendom og fordele eiendeler. Dette kan også gjøres av en bomedhjelper som vi kan engasjere.

Håndterer dere skriftlig signatur hvis bankID ikke er aktuelt?

Ja, vi håndterer også håndskrevne signaturer. Det forsinker vanligvis prosessen med ca. to uker grunnet postgang.

Hvordan orienteres jeg og arvingene om fremdrift?

Vi orienterer arvingene via e-poster og brev, samt kontinuerlige statusoppdateringer på den enkeltes login-område i tjenesten.

Må jeg følge med på prosessen?

Du må ikke følge med på prosessen, men du kan gjøre det om du vil. Vi kontakter deg om det er noe vi trenger fra deg underveis.

Hvordan foretas oppgjøret og avslutningen av skiftet?

Ved avslutning sendes det ut en oversikt som arvingene må akseptere, og boet forhåndslignes og gjøres opp med utbetaling til arvingene.

Back To Top