skip to Main Content

"En digital juridisk tjeneste for gjennomføring av privat skifte" Men... hva betyr det egentlig?

Det er ikke ofte vi må forholde oss til privat skifte – heldigvis. Mange av oss har aldri hørt om det før, og har ingen idé om hva det innebærer, og det er helt ok. Vi er her for å hjelpe deg.

Privat skifte er i sin enkleste form den juridiske avslutning som må gjøres etter noens bortgang.

Det betyr at man bl.a. må gjøre undersøkelser, gjennomgå ulike dokumenter, realisere boets verdi, innfri gjeld og fordele arven på arvingene.

Det kan være enkelt. Det kan være komplisert. Det beror på ulike faktorer.

Inntil nå har det vært tre måter for å gjennomføre et privat skifte

1 .
Gjøre det selv

2 .
Bruke advokat

3 .
Offentlig skifte

I dag er det også en fjerde måte for å gjennomføre privat skifte. Det er gjennom vår løsning som er en digital tjeneste. Din egen portal med innlogging. Hva det innebærer kommer vi inn på lenger ned.

4 .
Bruke Vebono

Slide Men det som er viktig å tenke på, er at ingen av disse valgene som utgangspunkt er bedre enn andre. Det hele handler om hvilke faktorer som spiller inn i boet, hos den/de som påtar seg ansvar, og arvingene imellom.

Slide Men hvordan skal jeg velge?

Ved vurderingen av hva som er den beste måten å gjennomføre et privat skifte på, kan følgende være en rettesnor:

PRIO 2 PRIO 1 Et "enkelt" bo Et "gjennomsnittlig" bo Et "mer komplisert" bo Ved konflikt mellom arvinger Gjøre det selv Bruke Vebono Bruke Vebono Advokat Advokat (Gjøre det selv / advokat) Bruke Vebono Offentlig skifte Et typisk "enkelt" bo Et typisk "gjennomsnitlig" bo Et typisk "mer komplisert" bo - Avdøde eide ikke hus eller bil, aksjer osv. som må vurderes / selges / fordeles

- Få arvinger / tett forhold mellom arvinger
- Avdøde eide hus og kanskje hytte

- Avdøde eide bil, kanskje båt

- Få eller mange arvinger / tett eller nøytralt forhold mellom arvinger

- Gjennomsnittlige verdier
- Avdøde eide mer enn to eiendommer, eller eiendom i utlandet

- Gjenstander med høy verdi som må selges på auksjon

- Mange arvinger / komplisert forhold mellom arvinger

- Aksjer som må verdsettes, fordeles eller selges

PRIO 1 PRIO 2 PRIO 1 PRIO 2 PRIO 1 PRIO 2

Nedenfor kan du lese mer om de faktorer som kan tas i betraktning når du skal velge hvordan skiftet skal gjennomføres:

Boets kompleksitetsnivå

Jo flere faktorer som inngår i et bo, desto mer komplisert blir skiftet.

1. Forhold mellom arvinger
Jo flere arvinger, desto flere må man ta i betraktning og det betyr mer jobb. Er arvingene i utgangspunktet enige, eller er det sannsynlighet for konflikt? Hvis det er mange arvinger, men de er enige og har god kommunikasjon, gjør det skiftet enklere. Mulig konflikt mellom arvingene gjør boet mer komplisert.

2. Løsøre
Har boet løsøre av høye verdier – eksempelvis gjenstander eller malerier som må sælges på auksjon – gjør det skiftet mer komplisert.

3. Eiendom og registrerbart løsøre
Hvis det ikke eies fast eiendom eller registrerbart løsøre i boet, vil boet klassifiseres som enkelt. Hvis boet har eksempelvis en eiendom, en hytte og/eller en bil er det relativt gjennomsnittlig. Hvis det inngår eiendom i utlandet i boet, eller at det eies mer enn to eiendommer, klassifiseres dette typisk som et mer komplisert bo.

4. Aksjer og høye verdier
Et bo med aksjer eller fond som må realiseres, samt bo med verdier over 10 millioner kroner, vil betraktes som bo med høye verdier og dermed klassifiseres som komplisert.

Tid, overskudd og kostnader

De fleste av oss har fulltidsjobb og en travel hverdag. Samtidig, hvis man står overfor overveielser om privat skifte betyr det at noen nær en har gått bort, og dette er ikke det beste utgangspunkt for å gjennomføre en juridisk jobb og diskutere med slektninger – nære som fjerne. Så dette handler om å se innover og kjenne etter – spør deg selv “Har jeg tid til dette?” og “Har jeg mentalt overskudd til dette?”

Andre faktorer:

1. Har du basisk juridisk erfaring? Hvis du kjenner at du har tid og overskudd, samtidig med juridisk erfaring og at boet er noenlunde enkelt, kan du gjerne gjøre skiftet selv.

2. Hvor enkelt/komplisert er boet? Det skal ikke mye til før man må bruke adskillige timer til å sette seg inn i regelverk, fylle ut skjemaer, sende brev og e-poster mv., ofte uten at det kan kreves kompensert fra andre arvinger.

3. Feil kan medføre erstatningsansvar, og det kan oppstå gnisninger mellom arvinger vedrørende hva som er objektivt og rettferdig.

4. Det oppstår kostnader underveis, f.eks. til proklama, og kanskje til rådgivning, som en av arvingene må påta seg. Det må føres et nøye regnskap over dette, om man ikke overlater alt til f.eks. en advokat. Da – ved komplett skifte hos advokat – vil kostnadene fort bli høye.

Du trenger ikke bekymre deg for om du har valgt den “riktige” pakke hos Vebono. Alle bo kan meldes inn hos oss, og du vil bli kontaktet og veiledet dersom boet anses som for komplekst, hvis det ikke passer i en av våre pakker, og om det er nødvendig med advokatbistand i klassisk forstand.

Slide Ok - men hva er fordelen da ved å bruke Vebono?

Som du kan se ovenfor dekker Vebono et bredt område av dødsbo som

 

1. ikke er ønskelig for de fleste å gjennomføre selv

 

men, samtidig

 

2. for enkelt oppdrag for advokater – dermed for kostbart ift. hva jobben egentlig er

Slide Vi mener at mulighetene hittil - enten å gjøre det selv eller å bruke advokat - var to for sprikende alternativer. Vi kjenner flere som har vært i en vanskelig situasjon, som selv savnet en tjeneste som kunne utfylle disse ytterpunkter.

Med dagens teknologi er mye mulig, og vi bestemte oss for å satse på å skape en digital tjeneste som kunne gi ro, transparens og økonomisk trygghet.

Vår digitale tjeneste er et system som vi har kodet fra bunnen av. Gjennom vår plattform har vi automatisert prosesser som inngår i et privat skifte og digitalisert mange oppgaver som er tidkrevende og kostbare å gjøre manuelt.

Det betyr bl.a. digitale signaturer, automatisk opprettelse av korrekte juridiske dokumenter, automatiske brevforsendelser til tingretten, skatteetaten, banker osv. basert på tilgjengelig informasjon – og hvor mange flere aspekter er automatisert, som helt enkelt sagt sparer tid og penger, samtidig som feil og forvirring unngås.

Kostnadseffektivt

Alt i skifteprosessen som kan automatiseres har vi håndtert slik at vi kan tilby en tjeneste som er raskere, bedre og billigere enn alternativene. Kjernen i vår tjeneste er at du som arving skal slippe å bekymre deg for detaljene, mens vi i Vebono sørger for å gjennomføre en prosess som er tidsbesparende, forutsigbar og  ikke minst økonomisk  lettende for alle arvinger.

Oversiktlig

Mange av oss har kjent på at juridiske prosesser kan føles både intimiderende og lite transparente. Vi hos Vebono har ønsket å skape et rom for arvingene hvor de får fullt innsyn i alle aspektene av skiftet som skal gjennomføres. Samtlige arvinger vil få tildelt en egen konto hvor man kan følge de ulike stegene for å ivareta en sømløs prosess fra start til slutt.

Back To Top