skip to Main Content

Vi er her for å hjelpe til i en ofte sårbar livssituasjon "Det hele startet med observasjoner av mennesker i sorg som plutselig måtte ta stilling til privat skifte. Det var bare ikke riktig at det ikke fantes bedre hjelp der ute. Som advokat og tidligere programmerer kjente jeg at jeg ønsket å gjøre en forskjell - og derfor startet jeg Vebono." Werner Frimanslund, advokat & daglig leder
Hvorfor startet dere Vebono?

Til tross for at vi lever i en tid hvor digital
innovasjon hele tiden forbedrer menneskers liv på mange områder, gjøres juridiske tjenester fremdeles kostbart og manuelt. Terskelen er ofte høy for å søke profesjonell bistand.

Vi vet at privat skifte kan være en vanskelig
oppgave i en vanskelig tid. Det er en viktig, ofte byrdefull og uunngåelig prosess for mange pårørende.
Vi mener at mulighetene for å gjennomføre et privat skifte hittil har vært upraktiske, utdaterte og altfor dyre.

Derfor har vi investert og satset betydelige midler, tid og innsats i å lage vår tjeneste.

Slide Når startet Vebono?

Utviklingen av Vebono-tjenesten ble startet av advokat og daglig leder Werner Frimanslund i 2016, og tjenesten er siden da ferdig utviklet.

Utviklingen er gjort i nært samarbeid med bl.a. Universitetet i Oslo, eksperter på tjenestedesign, programmerere, gravferdsbyråer og pårørende som har gjennomgått både private og offentlige skifter.

Tjenesten har vært i pilottesting fra 2018, og er lansert og tatt i bruk i 2019.

Slide I dag er er vi fire engasjerte mennesker som jobber hver dag for kontinuerlig å forbedre og utvikle vår tjeneste.

Werner Frimanslund

Daglig leder & Advokat / Founder

Damir Softic

Data and Security Officer

Galina Lugonja

Product Owner & Co-founder

Rainer Nilsen

Kundeansvarlig

Slide Vi mener at mulighetene hittil - enten å gjøre det selv eller å bruke advokat - var to for sprikende alternativer. Vi kjenner flere som har vært i en vanskelig situasjon, som selv savnet en tjeneste som kunne utfylle disse ytterpunkter.

Vår digitale tjeneste er et system som vi har kodet fra bunnen av. Gjennom vår plattform har vi automatisert prosesser som inngår i et privat skifte og digitalisert mange oppgaver som er tidkrevende og kostbare å gjøre manuelt.

Det betyr bl.a. digitale signaturer, automatisk opprettelse av korrekte juridiske dokumenter, automatiske brevforsendelser til tingretten, skatteetaten, banker osv. basert på tilgjengelig informasjon – og hvor mange flere aspekter er automatisert, som helt enkelt sagt sparer tid og penger, samtidig som feil og forvirring unngås.

Back To Top